כיוון פסנתרים - טמפרמנט והכיוון המושווה

איך עושים זאת?


לכל צליל תדר משלו. מיתר הצליל "לה" (A) שנמצא מימין ל"דו" האמצעי בפסנתר רוטט במהירות של 440 פעם בשנייה ולכן התדר שלו נקרא 440hz(הרץ). כשאנו עולים באוקטבה התדר מוכפל-זאת אומרת שה"לה" שגבוה מה"לה" הנ"ל באוקטבה אמור לרטוט ב880hz.

אני כותב "אמור" מכיוון שבפועל כדי שהאוזן האנושית תשמע אוקטבה זכה בין שני המיתרים על התדר של ה"לה" העליון להיות 880hz ועוד קצת (תופעה זו נובעת מסיבות פיזיקליות של המיתר וסיבות פסיכואקוסטיות של האוזן האנושית). "העוד קצת" הזה ספציפי לגבי פסנתר אחד ויחיד ממש כמו טביעת אצבע אצל בני האדם ודוגמת הפסים על הזברה.

כשמכוון פסנתרים מכוון לפי שמיעה הוא "משווה" את צליל הקולן (מקור אבסולוטי) לאותו ה"לה" שמימין לדו האמצעי בפסנתר (נהוג לכוונו 440-442hz בהתאם לתנאים מסוימים או לבקשת המנגן). מכאן ועד סוף הכיוון הוא מכוון את כל המיתרים - בפסנתר 220 עד 230 מיתרים - לפי שמיעה כך שלמעשה כל הצלילים "נגזרים" מאותו ה"לה".

אוקטבה קווינטה וקוורטה הם מרווחים מוסיקליים זכים (נשמעים נקי יותר מטרצה לדוגמה) ובעזרתם מכוונים את האוקטבה האמצעית בפסנתר בצורה הבאה: מכוונים אוקטבה זכה מתחת ל"לה" 440hz ואת כל הצלילים בתוך האוקטבה מכוונים בעזרת הקווינטות והקוורטות לפי מהלך מסוים וכך יוצא שעוברים דרך כל הצלילים. בסיומו של תהליך זה מתקבלת אוקטבה לדוגמה שאותה "מעתיקים" ימינה ושמאלה. על מנת שכל הצלילים בתוך האוקטבה הזו יהיו במרחקים שווים אחד מהשני יש "לזייף" מעט את כל הקווינטות והקוורטות וכך למעשה מתקבל ה"טמפרמנט" המושווה של אותו הפסנתר.

עוד ובהרחבה בנושא הכיוון המושווה ניתן למצוא במאמר "בחר לך כיוון" של ד"ר יובל נוב

מה זאת אומרת ה"טמפרמנט" של אותו הפסנתר?

נניח שעכשיו היינו דוגמים את התדרים שהתקבלו מכל צליל וצליל ורושמים את התוצאות. אם היינו ניגשים לכוון פסנתר אחר לפי שמיעה ורושמים את תוצאות התדרים שלו ומשווים אותן לפסנתר הראשון היינו מגלים שבשניהם ה"לה" הוא 440hz אך בכל שאר התדרים יהיה הבדל קטן מאוד. למעשה לכל פסנתר סידור תדרים משלו - מעין "טביעת אצבע" - זהו הטמפרמנט המדובר ולכל פסנתר טמפרמנט משלו.

לפרטים נוספים ולכיוון פסנתר פנו לנמרוד - מכוון פסנתרים המכוון בשיטה המסורתית והנכונה

 054-7990406


כיוון פסנתרים - טמפרמנט והכיוון המושווה
כיוון פסנתרים - טמפרמנט והכיוון המושווה